Artsen Zonder Vakantie

De kerntaak van Artsen Zonder Vakantie is het sturen van teams met specialisten naar ziekenhuizen in Afrika. Tijdens hun vakantie staan onze mensen aan de operatietafel of naast het ziekenbed samen met hun Afrikaanse collega’s.

Onze artsen en verpleegkundigen opereren en behandelen in Afrikaanse ziekenhuizen patiënten die anders geen kans op genezing hebben. Terwijl ze aan het werk zijn, leren onze mensen het Afrikaans personeel nieuwe technieken.

Zo draagt AZV bij aan de duurzame verbetering van de zorgen in Afrikaanse ziekenhuizen.

Waarom dit doel?

Via Alfons’ collega orthopedisch specialist dr. Jan Bos zijn we in contact gekomen met deze organisatie. Dr. Jan Bos geeft zijn vakantie op om de mensen in Rwanda te helpen zodat zij zich daar verder kunnen ontwikkelen. Wij gebruiken ook onze vakantie om deze Challenge te gaan rijden.

Dit doel past binnen onze drie pijlers (zie hier ) omdat we collega Jan Bos en hiermee de project aldaar, persoonlijk kennen. AZV zorgt voor rendement; er wordt niet alleen geld gebracht maar vooral ook gewerkt aan duurzame educatie en ontwikkeling van de faciliteiten daar. Het bewezen een structurele verbetering geeft. Voor meer informatie over dit goede doel: http://www.azv.be/nl/onze-kerntaak voor meer informatie over dr. Jan Bos: http://www.viasana.nl/orthopedisch-chirurgen/dr-jan-bos.aspx

Beoogde opbrengst voor dit doel?

Voor dit doel gaan we voor minimaal een direct uitkeerbare gift van € 2.000,-

Foto van de mensen bij het ziekenhuis in Rwanda


Advertentie