Goede doelen

kinderen

Kleine kinderen wachten op hun kans

Het uiteindelijke doel van onze Challenge is natuurlijk het verzamelen van zoveel mogelijk geld voor onze goede doelen. We vinden het belangrijk dat u als sponsor weet waarom wij juist deze doelen willen sponsoren. Omdat alle goeds in drievoud komt kiezen we voor drie goede doelen, gebaseerd op onze drie pijlers.

De pijlers op basis waarvan we deze doelen hebben bepaald zijn als volgt:

  1. Het goede doel moet ‘renderen’. Zoals ‘geld geld maakt’ moeten het goede doel zichzelf ook dubbel kunnen versterken met onze hulp.
  2. Het moet ‘dicht bij onszelf en onze sponsors liggen’. Tastbare doelen in relatie tot onze persoonlijke omstandigheden hier, maar dan voor mensen daar.
  3. Het doel moet een ‘kansen doel’ zijn. Grote, welbekende goede doelen organisaties hebben al een positie kunnen verwerven en komen er wel. Juist nieuwe en kleine initiatieven hebben extra steun nodig. Tevens weten we hier ook van dat er geen geld ‘blijft hangen’.

Wanneer je deze drie pijlers goed beschouwd zie je dat ze ook altijd van toepassing zijn op zelfstandig ondernemers. Zoals onze sponsors, zoals ons team. Hart voor het werk en met passie om er wat moois van te maken!

Naar de goede doelen!

  1. Lokale initiatieven vanuit de organisatie van de Challenge
  2. Artsen Zonder Vakantie
  3. Microkredieten in Mongolië
Advertentie